Garancia flexibility™ od Alchemy Travel

V neistej dobe je dobré mať pokoj v mysli. Od začiatku existencie Alchemy Travel je našou základnou filozofiou zodpovedné cestovanie. Zodpovednosť a vzájomná dôvera je dôležitá aj pri rezervovaní zájazdu, preto sme sa rozhodli pre krok ponúkať flexibilné rezervácie bez rizika. Cestovné poistenie s poistením storna* je navyše zahrnuté v cene našich zájazdov bez akýchkoľvek doplatkov.

FLEXIBILNÉ REZERVÁCIE:

Rezervácie zájazdov uzavreté do 28.4.2021 môžete u nás bezplatne zmeniť na náhradný termín rovnakého zájazdu v budúcnosti až do 30 kalendárnych dní pred plánovanou cestou. Táto ponuka platí pre väčšinu našich poznávacích zájazdov v ponuke, informujte sa prosím u nás v kancelárii, či sa vzťahuje aj na ten Váš. Na všetky rezervácie od 29.4.2021 vrátane sa aktuálne vzťahujú štandardné Zmluvné podmienky Alchemy Travel, avšak flexibilitu – možnosť zmeny rezervácie – Vám umožníme aj naďalej.

VÝŠKA ZÁLOHY A SPLATNOSŤ: 

Pri podpise Zmluvy o zájazde je splatná záloha vo výške 20% z celkovej ceny zájazdu. Doplatok zvyšnej časti je splatný 60 dní pred odchodom zájazdu. V prípade, ak si zájazd presuniete na náhradný temín, doplatok je spravidla splatný 60 dní pred odchodom zájazdu už v novom termíne.

MOŽNOSŤ VÝBERU: 

Existuje viacero možností flexibility pri cestovaní. V Alchemy Travel vždy cestujeme v malých skupinách a individuálny prístup je u nás samozrejmosťou. Určite nájdeme riešenie, ktoré bude pre Vás výhodné.

CESTOVNÉ POISTENIE UNIQA A POISTENIE STORNA V CENE:

V cene drvivej väčšiny našich zájazdov je zahrnuté cestovné poistenie vrátane poistenia storna pre prípad mimoriadnej situácie. Poistenie storna je uzavreté s Vašou prípadnou spoluúčasťou vo výške 15% z celkovej sumy zájazdu (maximálna cena zájazdu pre toto krytie je 2.000 EUR, v prípade vyššej sumy odporúčame zakúpiť si pripoistenie). Táto ponuka platí pre väčšinu našich poznávacích zájazdov v ponuke, informujte sa prosím u nás v kancelárii, či sa vzťahuje aj na ten Váš. A keby sa čokoľvek stalo, naša cestovná kancelária je poistená pre prípad insolventnosti v poisťovni UNIQA. Keby niečo.

NECHCETE PRESÚVAŤ ZÁJAZD NA INÝ TERMÍN? 

V prípade, ak nechcete zájazd presúvať na náhradný termín, neodkladne nám o tom prosím dajte písomne – ideálne emailom – vedieť. Vami zaplatené prostriedky za zájazd sa s najväčšou pravdepodobnosťou nenachádzajú na účte cestovnej kancelárie Alchemy Travel, ale na účte našich partnerov. Do konca marca 2021 sme zrefundovali vyše 342 tisíc (!) Eur za Vami zaplatené zájazdy, avšak nedokážeme dodržať 14 dňovú lehotu vrátenia prostriedkov, nakoľko musíme čakať na vrátenie prostriedkov od našich partnerov. Ubezpečujeme Vás, že robíme všetko pre to, aby sme prostriedky neodkladne vrátili, v nevyhnutných a ťažko riešiteľných prípadoch však k refundácii príde až k 14.9.2021. Tento krok nám umožňuje aktuálna novela zákona o zájazdoch.

Refundácie do 14.9.2021 prebehnú hlavne pri zájazdoch do USA, na Kubu, do Indonézie a do Thajska. Pri ostatných zájazdoch aktuálne spracúvame refundácie do 3 mesiacov od termínu zrušenia zájazdu.

PREČO CESTOVAŤ S ALCHEMY TRAVEL PO KORONE? 

Postupujeme podľa pravidiel pre obnovenie cestovania od UNWTO – Svetovej organizácie pre cestovný ruch. Sme presvedčení, že tak, ako mimoriadna situácia otriasla základmi životov väčšiny z nás, otriasla aj samotným cestovaním, ktoré dostáva nový zmysel a rozmer. Zároveň cítime, že nás táto situácia poučila, posilnila a utvrdila nás v názore, že ak má cestovanie budúcnosť, tak je to jedine vtedy, ak bude zodpovedné. V Alchemy Travel nepodporujeme masové cestovanie už od prvého dňa, odkedy sme tu. Drvivá väčšina našich skupín nie je väčšia, ako 8 osôb – to je jeden z viacerých benefitov, ktorý Vám vieme ponúknuť. Podporujeme miestne komunity aj miestnych sprievodcov a dodávateľov. Cestovnú kanceláriu sme nezatvorili ani počas trvania krízy a zastihli ste nás v podstate nepretržite. Toto obdobie sme sa snažili využiť na zlepšenie našich zájazdov a služieb. Prijali sme nových sprievodcov (aj absolútnych cestovateľských expertov, ktorých doma máme) ktorých stretnete na našich zájazodch. Skvalitnili sme ubytovania a používané služby – aj letecké spojenia. Ponúkame už len cesty na miesta, ktoré dôverne poznáme, aby sme Vás nesklamali. Máme skvelé poistenie pre prípad insolventnosti v poisťovni Uniqa a vďaka silným partnerstvám, ktoré môžeme nazvať pokojne aj priateľstvami s našimi dodávateľmi Vám vieme ponúknuť nezvyčajnú flexibilitu a záruky, že svoje cestovateľské plány môžete meniť.

Ak ste pripravení cestovať, sme pripravení ísť do toho s Vami. Vážime si Vašu dôveru, ďakujeme.

V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám kedykoľvek k dispozícii.

Za Alchemy Travel,

Miroslav Škraban, majiteľ cestovnej kancelárie